Tri-spot

Klass III. För anslutning till lågspänning via transformator.
Armaturen får monteras på normalt brännbart material.
Armaturen får inte övertäckas med värmeisolerande material.
Använd endast ljuskälla märkta med denna symbol.
Minsta tillåtna avstånd mellan ljuskälla och belyst objekt.
Armaturen får monteras i möbler.
Tri-spot 12V/20W alu-look

Vid byte av ljuskälla: Vidrör ej ljuskällan med fingrarna! Fett eller smuts från huden kan försämra hållbarheten på ljuskällan.

Bilder


Produktinformation

BildUtförandeArt.nrLängdDjupHöjdEffektSpänningIP KlassLjuskällaÖvrigt
Utförandealu-lookArt.nr99106Längd130Djup125Höjd40Effekt20WSpänning12VIP Klass20LjuskällaG4 (ingår)Övrigtinkl 2000mm kabel