Puck Spot

Klass III. För anslutning till lågspänning via transformator.
Armaturen får monteras på normalt brännbart material.
Armaturen får inte övertäckas med värmeisolerande material.
Använd endast ljuskälla märkta med denna symbol.
Minsta tillåtna avstånd mellan ljuskälla och belyst objekt.
Armaturen får monteras i möbler.
Puck Spot 12V/20W alu-look

Puck spot

Inbyggnadsarmatur

Vid byte av ljuskälla: Vidrör ej ljuskällan med fingrarna! Fett eller smuts från huden kan försämra hållbarheten på ljuskällan.

Bilden visar alu-look.

Skiss 1: måttskiss
Skiss 2: mått för inbyggnad

Bilder


Produktinformation

BildUtförandeArt.nrDiamEffektSpänningIP KlassInf. DjupInf. DiamLjuskällaÖvrigt
Utförandealu-lookArt.nr99501Diam84Effekt20WSpänning12VIP Klass20Inf. Djup17Inf. Diam78LjuskällaG4 (ingår)ÖvrigtInkl. sladd 2m