Details that make the whole | Beslag Design

Login / Retailer

Forgot password?
Knob 2078 - 28mm - Aluminum look/bilder/artiklar/liten/3680-11_S.jpg?m=1651567808
Chrome /bilder/artiklar/liten/36801-11_S.jpg?m=1651567861
Brass /bilder/artiklar/liten/368055-11_S.jpg?m=1651567939
Copper polished /bilder/artiklar/liten/368056-11_S.jpg?m=1651568012
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/368057-11_S.jpg?m=1651567755
Black /bilder/artiklar/liten/368053-11_S.jpg?m=1651568054
White /bilder/artiklar/liten/368051-11_S.jpg?m=1651568109
Matt white /bilder/artiklar/liten/368041-11_S.jpg?m=1651567907
Knob 2078 - 28mm - Matt white/bilder/artiklar/liten/368041-11_S.jpg?m=1651567907
Chrome /bilder/artiklar/liten/36801-11_S.jpg?m=1651567861
Brass /bilder/artiklar/liten/368055-11_S.jpg?m=1651567939
Copper polished /bilder/artiklar/liten/368056-11_S.jpg?m=1651568012
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/368057-11_S.jpg?m=1651567755
Black /bilder/artiklar/liten/368053-11_S.jpg?m=1651568054
White /bilder/artiklar/liten/368051-11_S.jpg?m=1651568109
Alu-look /bilder/artiklar/liten/3680-11_S.jpg?m=1651567808
Knob 2078 - 28mm - Polished Brass/bilder/artiklar/liten/368055-11_S.jpg?m=1651567939
Alu-look /bilder/artiklar/liten/3680-11_S.jpg?m=1651567808
Chrome /bilder/artiklar/liten/36801-11_S.jpg?m=1651567861
Copper polished /bilder/artiklar/liten/368056-11_S.jpg?m=1651568012
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/368057-11_S.jpg?m=1651567755
Black /bilder/artiklar/liten/368053-11_S.jpg?m=1651568054
White /bilder/artiklar/liten/368051-11_S.jpg?m=1651568109
Matt white /bilder/artiklar/liten/368041-11_S.jpg?m=1651567907
Knob 2078 - 28mm - Polished Copper/bilder/artiklar/liten/368056-11_S.jpg?m=1651568012
Alu-look /bilder/artiklar/liten/3680-11_S.jpg?m=1651567808
Chrome /bilder/artiklar/liten/36801-11_S.jpg?m=1651567861
Brass /bilder/artiklar/liten/368055-11_S.jpg?m=1651567939
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/368057-11_S.jpg?m=1651567755
Black /bilder/artiklar/liten/368053-11_S.jpg?m=1651568054
White /bilder/artiklar/liten/368051-11_S.jpg?m=1651568109
Matt white /bilder/artiklar/liten/368041-11_S.jpg?m=1651567907
Knob 2078 - 28mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/368057-11_S.jpg?m=1651567755
Alu-look /bilder/artiklar/liten/3680-11_S.jpg?m=1651567808
Chrome /bilder/artiklar/liten/36801-11_S.jpg?m=1651567861
Brass /bilder/artiklar/liten/368055-11_S.jpg?m=1651567939
Copper polished /bilder/artiklar/liten/368056-11_S.jpg?m=1651568012
Black /bilder/artiklar/liten/368053-11_S.jpg?m=1651568054
White /bilder/artiklar/liten/368051-11_S.jpg?m=1651568109
Matt white /bilder/artiklar/liten/368041-11_S.jpg?m=1651567907
Knob 2078 - 28mm - White/bilder/artiklar/liten/368051-11_S.jpg?m=1651568109
Alu-look /bilder/artiklar/liten/3680-11_S.jpg?m=1651567808
Chrome /bilder/artiklar/liten/36801-11_S.jpg?m=1651567861
Brass /bilder/artiklar/liten/368055-11_S.jpg?m=1651567939
Copper polished /bilder/artiklar/liten/368056-11_S.jpg?m=1651568012
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/368057-11_S.jpg?m=1651567755
Black /bilder/artiklar/liten/368053-11_S.jpg?m=1651568054
Matt white /bilder/artiklar/liten/368041-11_S.jpg?m=1651567907
Knob 2082 - 31mm - Tin Oxide/bilder/artiklar/liten/36832N-11_S.jpg?m=1651658948
Knob 24136 - 30mm - White/Nickel Plated/bilder/artiklar/liten/39631-11_S.jpg?m=1651651888
Brass /bilder/artiklar/liten/39633-11_S.jpg?m=1651651828
Tin /bilder/artiklar/liten/39632-11_S.jpg?m=1651651937
Knob 24136 - 30mm - White/Tin/bilder/artiklar/liten/39632-11_S.jpg?m=1651651937
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/39631-11_S.jpg?m=1651651888
Brass /bilder/artiklar/liten/39633-11_S.jpg?m=1651651828
Knob 24226 - Tenn/bilder/artiklar/liten/knopp-24226-tenn_S.jpg?m=1562134346
Available in several sizes
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/knopp-24226-fornicklad_S.jpg?m=1562135713
Knob 24226 - Nickel plated/bilder/artiklar/liten/knopp-24226-fornicklad_S.jpg?m=1562135713
Available in several sizes
Tin /bilder/artiklar/liten/knopp-24226-tenn_S.jpg?m=1562134346
Knob 24466 - Nickel plated/bilder/artiklar/liten/knopp-24466-fornicklad_S.jpg?m=1651568940
Available in several sizes
Brass polished /bilder/artiklar/liten/knopp-24466-pol.-massing_S.jpg?m=1651569008
/bilder/artiklar/liten/knopp-24466-obeh.-massing_S.jpg?m=1651568801
Knob 24466 - Polished Brass/bilder/artiklar/liten/knopp-24466-pol.-massing_S.jpg?m=1651569008
Available in several sizes
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/knopp-24466-fornicklad_S.jpg?m=1651568940
/bilder/artiklar/liten/knopp-24466-obeh.-massing_S.jpg?m=1651568801
Knob 2538 - 35mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/36950-11_S.jpg?m=1651659200
Tin /bilder/artiklar/liten/36953N-11_S.jpg?m=1651659411
Knob 2538 - 35mm - Tin Oxide/bilder/artiklar/liten/36953N-11_S.jpg?m=1651659411
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/36950-11_S.jpg?m=1651659200
Knob 25568 - Nickel Plated/bilder/artiklar/liten/39622-11_S.jpg?m=1651652141
Knob 2918 - 36mm - Tin/bilder/artiklar/liten/3624-11_S.jpg?m=1651656596
Knob 401 - 40mm - Antique/bilder/artiklar/liten/3903-11_S.jpg?m=1651655259
Antique black /bilder/artiklar/liten/39036-11_S.jpg?m=1651655225
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/39032-11_S.jpg?m=1651655294
Copper polished /bilder/artiklar/liten/39034-11_S.jpg?m=1651655365
Brass polished /bilder/artiklar/liten/39033-11_S.jpg?m=1651655401
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/39037-11_S.jpg?m=1651655441
Tin /bilder/artiklar/liten/39031-11_S.jpg?m=1651655187
Matt brass /bilder/artiklar/liten/39035-11_S.jpg?m=1651655330
Knob 401 - 40mm - Black Antique/bilder/artiklar/liten/39036-11_S.jpg?m=1651655225
Antique /bilder/artiklar/liten/3903-11_S.jpg?m=1651655259
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/39032-11_S.jpg?m=1651655294
Copper polished /bilder/artiklar/liten/39034-11_S.jpg?m=1651655365
Brass polished /bilder/artiklar/liten/39033-11_S.jpg?m=1651655401
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/39037-11_S.jpg?m=1651655441
Tin /bilder/artiklar/liten/39031-11_S.jpg?m=1651655187
Matt brass /bilder/artiklar/liten/39035-11_S.jpg?m=1651655330
Knob 401 - 40mm - Brass matt/bilder/artiklar/liten/39035-11_S.jpg?m=1651655330
Antique /bilder/artiklar/liten/3903-11_S.jpg?m=1651655259
Antique black /bilder/artiklar/liten/39036-11_S.jpg?m=1651655225
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/39032-11_S.jpg?m=1651655294
Copper polished /bilder/artiklar/liten/39034-11_S.jpg?m=1651655365
Brass polished /bilder/artiklar/liten/39033-11_S.jpg?m=1651655401
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/39037-11_S.jpg?m=1651655441
Tin /bilder/artiklar/liten/39031-11_S.jpg?m=1651655187
Knob 401 - 40mm - Nickel Plated/bilder/artiklar/liten/39032-11_S.jpg?m=1651655294
Antique /bilder/artiklar/liten/3903-11_S.jpg?m=1651655259
Antique black /bilder/artiklar/liten/39036-11_S.jpg?m=1651655225
Copper polished /bilder/artiklar/liten/39034-11_S.jpg?m=1651655365
Brass polished /bilder/artiklar/liten/39033-11_S.jpg?m=1651655401
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/39037-11_S.jpg?m=1651655441
Tin /bilder/artiklar/liten/39031-11_S.jpg?m=1651655187
Matt brass /bilder/artiklar/liten/39035-11_S.jpg?m=1651655330
Knob 401 - 40mm - Polished Brass/bilder/artiklar/liten/39033-11_S.jpg?m=1651655401
Antique /bilder/artiklar/liten/3903-11_S.jpg?m=1651655259
Antique black /bilder/artiklar/liten/39036-11_S.jpg?m=1651655225
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/39032-11_S.jpg?m=1651655294
Copper polished /bilder/artiklar/liten/39034-11_S.jpg?m=1651655365
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/39037-11_S.jpg?m=1651655441
Tin /bilder/artiklar/liten/39031-11_S.jpg?m=1651655187
Matt brass /bilder/artiklar/liten/39035-11_S.jpg?m=1651655330
Knob 401 - 40mm - Polished Copper/bilder/artiklar/liten/39034-11_S.jpg?m=1651655365
Antique /bilder/artiklar/liten/3903-11_S.jpg?m=1651655259
Antique black /bilder/artiklar/liten/39036-11_S.jpg?m=1651655225
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/39032-11_S.jpg?m=1651655294
Brass polished /bilder/artiklar/liten/39033-11_S.jpg?m=1651655401
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/39037-11_S.jpg?m=1651655441
Tin /bilder/artiklar/liten/39031-11_S.jpg?m=1651655187
Matt brass /bilder/artiklar/liten/39035-11_S.jpg?m=1651655330
Knob 401 - 40mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/39037-11_S.jpg?m=1651655441
Antique /bilder/artiklar/liten/3903-11_S.jpg?m=1651655259
Antique black /bilder/artiklar/liten/39036-11_S.jpg?m=1651655225
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/39032-11_S.jpg?m=1651655294
Copper polished /bilder/artiklar/liten/39034-11_S.jpg?m=1651655365
Brass polished /bilder/artiklar/liten/39033-11_S.jpg?m=1651655401
Tin /bilder/artiklar/liten/39031-11_S.jpg?m=1651655187
Matt brass /bilder/artiklar/liten/39035-11_S.jpg?m=1651655330
Knob 401 - 40mm - Tin/bilder/artiklar/liten/39031-11_S.jpg?m=1651655187
Antique /bilder/artiklar/liten/3903-11_S.jpg?m=1651655259
Antique black /bilder/artiklar/liten/39036-11_S.jpg?m=1651655225
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/39032-11_S.jpg?m=1651655294
Copper polished /bilder/artiklar/liten/39034-11_S.jpg?m=1651655365
Brass polished /bilder/artiklar/liten/39033-11_S.jpg?m=1651655401
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/39037-11_S.jpg?m=1651655441
Matt brass /bilder/artiklar/liten/39035-11_S.jpg?m=1651655330
Knob 409 - 32mm - Antique /Porcelain/bilder/artiklar/liten/3911-11_S.jpg?m=1651579238
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/39111-11_S.jpg?m=1651579190
Tin /bilder/artiklar/liten/391111-11_S.jpg?m=1651579271
Knob 409 - 32mm - Nickel Plated/Porcelain/bilder/artiklar/liten/39111-11_S.jpg?m=1651579190
Antique /bilder/artiklar/liten/3911-11_S.jpg?m=1651579238
Tin /bilder/artiklar/liten/391111-11_S.jpg?m=1651579271
Knob 409 - 32mm - Tin/Porcelain/bilder/artiklar/liten/391111-11_S.jpg?m=1651579271
Antique /bilder/artiklar/liten/3911-11_S.jpg?m=1651579238
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/39111-11_S.jpg?m=1651579190
Knob 411 - Antique/bilder/artiklar/liten/knopp-411-antik_S.jpg?m=1660807110
Available in several sizes
Brass untreated /bilder/artiklar/liten/knopp-411-obeh.massing_S.jpg?m=1660807240
Brass polished /bilder/artiklar/liten/knopp-411-pol.massing_S.jpg?m=1660807194
Knob 411 - Polished Brass/bilder/artiklar/liten/knopp-411-pol.massing_S.jpg?m=1660807194
Available in several sizes
Antique /bilder/artiklar/liten/knopp-411-antik_S.jpg?m=1660807110
Brass untreated /bilder/artiklar/liten/knopp-411-obeh.massing_S.jpg?m=1660807240
Knob 411 - Untreated Brass/bilder/artiklar/liten/knopp-411-obeh.massing_S.jpg?m=1660807240
Available in several sizes
Antique /bilder/artiklar/liten/knopp-411-antik_S.jpg?m=1660807110
Brass polished /bilder/artiklar/liten/knopp-411-pol.massing_S.jpg?m=1660807194
Knob 5319 - Nickel Plated/bilder/artiklar/liten/397901-11_S.jpg?m=1651652275
Knob 5320 - Matt Black/bilder/artiklar/liten/397910-11_S.jpg?m=1593441550
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/397911-11_S.jpg?m=1591886347
Knob 5320 - Nickel plated/bilder/artiklar/liten/397911-11_S.jpg?m=1591886347
Matt black /bilder/artiklar/liten/397910-11_S.jpg?m=1593441550
Knob 580 - 40mm - White/bilder/artiklar/liten/4500-11_S.jpg?m=1651652967
Knob 7638 - 31mm - Polished Brass/bilder/artiklar/liten/3654-11_S.jpg?m=1651658794
Knob 8131 - 33mm - Green/Antique/bilder/artiklar/liten/4892-11_S.jpg?m=1651577577
Knob 8322 - 28mm - Matt Black/bilder/artiklar/liten/363710-11_S.jpg?m=1651658481
Chrome /bilder/artiklar/liten/36935-11_S.jpg?m=1651658451
Copper polished /bilder/artiklar/liten/36370-11_S.jpg?m=1651658422
Knob 8322 - 28mm - Polished Copper/bilder/artiklar/liten/36370-11_S.jpg?m=1651658422
Chrome /bilder/artiklar/liten/36935-11_S.jpg?m=1651658451
Matt black /bilder/artiklar/liten/363710-11_S.jpg?m=1651658481
Knob 8701 - 35mm - Polished copper/bilder/artiklar/liten/36361-11_S.jpg?m=1651569556
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/36360-11_S.jpg?m=1651569593
Tin /bilder/artiklar/liten/36363-11_S.jpg?m=1651569516
Knob 8701 - 35mm - Stainless steel look/bilder/artiklar/liten/36360-11_S.jpg?m=1651569593
Tin /bilder/artiklar/liten/36363-11_S.jpg?m=1651569516
Copper polished /bilder/artiklar/liten/36361-11_S.jpg?m=1651569556
Knob 8701 - 35mm - Tin/bilder/artiklar/liten/36363-11_S.jpg?m=1651569516
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/36360-11_S.jpg?m=1651569593
Copper polished /bilder/artiklar/liten/36361-11_S.jpg?m=1651569556
Knob Autumn - Black/bilder/artiklar/liten/knopp-autumn-svart_S.jpg?m=1562229518
Available in several sizes
Brass /bilder/artiklar/liten/370173-11_S.jpg?m=1593433080
Knob Atumn - 28mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/370175-11_S.jpg?m=1562228919
Knob Autumn - 28mm - Brass/bilder/artiklar/liten/370173-11_S.jpg?m=1593433080
Black /bilder/artiklar/liten/knopp-autumn-svart_S.jpg?m=1562229518
Knob Bead Straight - 28mm - Marble/green/bilder/artiklar/liten/304061-11_S.jpg?m=1651672468
Marble-gray /bilder/artiklar/liten/304060-11_S.jpg?m=1651672430
Knob Bead Straight - 28mm - Marble/grey/bilder/artiklar/liten/304060-11_S.jpg?m=1651672430
Marble-green /bilder/artiklar/liten/304061-11_S.jpg?m=1651672468
Knob Bell - 42mm - Antique grey/bilder/artiklar/liten/370171-11_S.jpg?m=1651653822
Matt black /bilder/artiklar/liten/370172-11_S.jpg?m=1651654097
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/370170-11_S.jpg?m=1651654139
Knob Bell - 42mm - Matte Black/bilder/artiklar/liten/370172-11_S.jpg?m=1651654097
Antique grey /bilder/artiklar/liten/370171-11_S.jpg?m=1651653822
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/370170-11_S.jpg?m=1651654139
Knob Bell - 42mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/370170-11_S.jpg?m=1651654139
Antique grey /bilder/artiklar/liten/370171-11_S.jpg?m=1651653822
Matt black /bilder/artiklar/liten/370172-11_S.jpg?m=1651654097
Knob Botanic - 49mm - Black/bilder/artiklar/liten/460252-11_S.jpg?m=1651576920
Knob Bowl - 65mm - Black/bilder/artiklar/liten/2544-11_S.jpg?m=1651675229
Oak /bilder/artiklar/liten/2542-11_S.jpg?m=1651675274
Knob Bowl - 65mm - Oak/bilder/artiklar/liten/2542-11_S.jpg?m=1651675274
Black /bilder/artiklar/liten/2544-11_S.jpg?m=1651675229
Knob Brutus - 32mm - Black/bilder/artiklar/liten/255656-11_S.jpg?m=1593438846
Oak /bilder/artiklar/liten/255655-11_S.jpg?m=1593438642
Walnut /bilder/artiklar/liten/255657-11_S.jpg?m=1593438948
Knob Brutus - 32mm - Oak/bilder/artiklar/liten/255655-11_S.jpg?m=1593438642
Black /bilder/artiklar/liten/255656-11_S.jpg?m=1593438846
Walnut /bilder/artiklar/liten/255657-11_S.jpg?m=1593438948
Knob Brutus - 32mm - Walnut/bilder/artiklar/liten/255657-11_S.jpg?m=1593438948
Oak /bilder/artiklar/liten/255655-11_S.jpg?m=1593438642
Black /bilder/artiklar/liten/255656-11_S.jpg?m=1593438846
Knob Circum - Black/bilder/artiklar/liten/knopp-circum-svart_S.jpg?m=1562673608
Available in several sizes
Oak /bilder/artiklar/liten/knopp-circum-ek_S.jpg?m=1645618302
Walnut /bilder/artiklar/liten/knopp-circum-valnot_S.jpg?m=1562675488
Knob Circum - Oak/bilder/artiklar/liten/knopp-circum-ek_S.jpg?m=1645618302
Available in several sizes
Walnut /bilder/artiklar/liten/knopp-circum-valnot_S.jpg?m=1562675488
Black /bilder/artiklar/liten/knopp-circum-svart_S.jpg?m=1562673608
Knob Circus - Walnut/bilder/artiklar/liten/knopp-circum-valnot_S.jpg?m=1562675488
Available in several sizes
Black /bilder/artiklar/liten/knopp-circum-svart_S.jpg?m=1562673608
Oak /bilder/artiklar/liten/knopp-circum-ek_S.jpg?m=1645618302
Knob Classic - 34mm - Antique grey/bilder/artiklar/liten/304137-11_S.jpg?m=1651565944
Antique copper /bilder/artiklar/liten/304135-11_S.jpg?m=1651565762
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/304136-11_S.jpg?m=1651565896
Knob Classic - 34mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/304136-11_S.jpg?m=1651565896
Antique grey /bilder/artiklar/liten/304137-11_S.jpg?m=1651565944
Antique copper /bilder/artiklar/liten/304135-11_S.jpg?m=1651565762
Knob Classic 34mm - Antique copper/bilder/artiklar/liten/304135-11_S.jpg?m=1651565762
Antique grey /bilder/artiklar/liten/304137-11_S.jpg?m=1651565944
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/304136-11_S.jpg?m=1651565896
Knob Como - 26mm - Matte Black/bilder/artiklar/liten/343276-11_S.jpg?m=1598515496
Chrome /bilder/artiklar/liten/343275-11_S.jpg?m=1598515486
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/343274-11_S.jpg?m=1598515506
Brushed brass /bilder/artiklar/liten/343277-11_S.jpg?m=1598515469
/bilder/artiklar/liten/343279-11_S.jpg?m=1625423241
Knob Como - 26mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/343274-11_S.jpg?m=1598515506
Chrome /bilder/artiklar/liten/343275-11_S.jpg?m=1598515486
Matt black /bilder/artiklar/liten/343276-11_S.jpg?m=1598515496
Brushed brass /bilder/artiklar/liten/343277-11_S.jpg?m=1598515469
/bilder/artiklar/liten/343279-11_S.jpg?m=1625423241
Knob Como Big - 41mm - Brushed Brass/bilder/artiklar/liten/343213-11_S.jpg?m=1598516809
Chrome /bilder/artiklar/liten/343211-11_S.jpg?m=1598516380
Matt black /bilder/artiklar/liten/343212-11_S.jpg?m=1598516607
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/343210-11_S.jpg?m=1598515801
/bilder/artiklar/liten/343278-11_S.jpg?m=1625423203
Knob Como Big - 41mm - Chrome/bilder/artiklar/liten/343211-11_S.jpg?m=1598516380
Brushed brass /bilder/artiklar/liten/343213-11_S.jpg?m=1598516809
Matt black /bilder/artiklar/liten/343212-11_S.jpg?m=1598516607
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/343210-11_S.jpg?m=1598515801
/bilder/artiklar/liten/343278-11_S.jpg?m=1625423203
Knob Como Big - 41mm - Matte Black/bilder/artiklar/liten/343212-11_S.jpg?m=1598516607
Brushed brass /bilder/artiklar/liten/343213-11_S.jpg?m=1598516809
Chrome /bilder/artiklar/liten/343211-11_S.jpg?m=1598516380
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/343210-11_S.jpg?m=1598515801
/bilder/artiklar/liten/343278-11_S.jpg?m=1625423203
Knob Como Big - 41mm - Stainless Steel/bilder/artiklar/liten/343210-11_S.jpg?m=1598515801
Brushed brass /bilder/artiklar/liten/343213-11_S.jpg?m=1598516809
Chrome /bilder/artiklar/liten/343211-11_S.jpg?m=1598516380
Matt black /bilder/artiklar/liten/343212-11_S.jpg?m=1598516607
/bilder/artiklar/liten/343278-11_S.jpg?m=1625423203
Knob Crest - Antique bronze/bilder/artiklar/liten/knopp-crest-antik-brons_S.jpg?m=1644842581
Available in several sizes
Matt black /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-mattsvart_S.jpg?m=1644842690
Brass /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-massing_S.jpg?m=1644842625
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-rostfri_S.jpg?m=1644842653
Knob Crest - Brass/bilder/artiklar/liten/knopp-crest-massing_S.jpg?m=1644842625
Available in several sizes
Antique bronze /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-antik-brons_S.jpg?m=1644842581
Matt black /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-mattsvart_S.jpg?m=1644842690
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-rostfri_S.jpg?m=1644842653
Knob Crest - Matte Black/bilder/artiklar/liten/knopp-crest-mattsvart_S.jpg?m=1644842690
Available in several sizes
Antique bronze /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-antik-brons_S.jpg?m=1644842581
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-rostfri_S.jpg?m=1644842653
Brass /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-massing_S.jpg?m=1644842625
Knob Crest - Stainless steel look/bilder/artiklar/liten/knopp-crest-rostfri_S.jpg?m=1644842653
Available in several sizes
Antique bronze /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-antik-brons_S.jpg?m=1644842581
Matt black /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-mattsvart_S.jpg?m=1644842690
Brass /bilder/artiklar/liten/knopp-crest-massing_S.jpg?m=1644842625
Knob Crystal - 30mm - Glass/Chrome/bilder/artiklar/liten/430001-11_S.jpg?m=1651652541
Chrome /bilder/artiklar/liten/430002-11_S.jpg?m=1651652774
Knob D-337 - 20mm - Stainless steel/bilder/artiklar/liten/34420-11_S.jpg?m=1651655948
Knob Dalby - 25mm - Polished Brass/bilder/artiklar/liten/339416-11_S.jpg?m=1651659815
Copper polished /bilder/artiklar/liten/339413-11_S.jpg?m=1651659786
Brass untreated /bilder/artiklar/liten/339415-11_S.jpg?m=1651659756
Knob Dalby - 25mm - Polished Copper/bilder/artiklar/liten/339413-11_S.jpg?m=1651659786
Brass polished /bilder/artiklar/liten/339416-11_S.jpg?m=1651659815
Brass untreated /bilder/artiklar/liten/339415-11_S.jpg?m=1651659756
Knob Dalby - 25mm - Polished Untreated Brass/bilder/artiklar/liten/339415-11_S.jpg?m=1651659756
Copper polished /bilder/artiklar/liten/339413-11_S.jpg?m=1651659786
Brass polished /bilder/artiklar/liten/339416-11_S.jpg?m=1651659815
Knob Diamond - 30mm - Glass/Chrome/bilder/artiklar/liten/430002-11_S.jpg?m=1651652774
Chrome /bilder/artiklar/liten/430001-11_S.jpg?m=1651652541
Knob Duke - 32mm - Antique Brass/bilder/artiklar/liten/370212-11_S.jpg?m=1651654529
Antique Tin /bilder/artiklar/liten/370211-11_S.jpg?m=1651654412
Black /bilder/artiklar/liten/370210-11_S.jpg?m=1651654450
Knob Duke - 32mm - Antique Tin/bilder/artiklar/liten/370211-11_S.jpg?m=1651654412
Antique brass /bilder/artiklar/liten/370212-11_S.jpg?m=1651654529
Black /bilder/artiklar/liten/370210-11_S.jpg?m=1651654450
Knob Duke - 32mm - Black/bilder/artiklar/liten/370210-11_S.jpg?m=1651654450
Antique brass /bilder/artiklar/liten/370212-11_S.jpg?m=1651654529
Antique Tin /bilder/artiklar/liten/370211-11_S.jpg?m=1651654412
Knob Flat - Brass/bilder/artiklar/liten/knopp-flat-massing_S.jpg?m=1644842809
Available in several sizes
Antique bronze /bilder/artiklar/liten/knopp-flat-antik-brons_S.jpg?m=1644842782
Matt black /bilder/artiklar/liten/knopp-flat-mattsvart_S.jpg?m=1644842746
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/knopp-flat-rostfri-look_S.jpg?m=1644842850
Knob Flat - Matte Black/bilder/artiklar/liten/knopp-flat-mattsvart_S.jpg?m=1644842746
Available in several sizes
Antique bronze /bilder/artiklar/liten/knopp-flat-antik-brons_S.jpg?m=1644842782
Brass /bilder/artiklar/liten/knopp-flat-massing_S.jpg?m=1644842809
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/knopp-flat-rostfri-look_S.jpg?m=1644842850
Knob Flat - Stainless steel look/bilder/artiklar/liten/knopp-flat-rostfri-look_S.jpg?m=1644842850
Available in several sizes
Antique bronze /bilder/artiklar/liten/knopp-flat-antik-brons_S.jpg?m=1644842782
Brass /bilder/artiklar/liten/knopp-flat-massing_S.jpg?m=1644842809
Matt black /bilder/artiklar/liten/knopp-flat-mattsvart_S.jpg?m=1644842746
Knob Fleur - 46mm - Cast iron black/bilder/artiklar/liten/343510-11_S.jpg?m=1598536391
Knob Flower Bud - 34mm - Walnut/Dark grey/bilder/artiklar/liten/25529-11_S.jpg?m=1651673688
Walnut /bilder/artiklar/liten/25527-11_S.jpg?m=1651673720
Knob Flower Bud - 34mm - Walnut/White/bilder/artiklar/liten/25527-11_S.jpg?m=1651673720
Walnut /bilder/artiklar/liten/25529-11_S.jpg?m=1651673688
Knob Fold - 32mm - Antique grey/bilder/artiklar/liten/304146-11_S.jpg?m=1651670920
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/304145-11_S.jpg?m=1651670875
Knob Fold - 32mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/304145-11_S.jpg?m=1651670875
Antique grey /bilder/artiklar/liten/304146-11_S.jpg?m=1651670920
Knob Graf - 17mm - Brass/bilder/artiklar/liten/343316-11_S.jpg?m=1603456284
Matt black /bilder/artiklar/liten/343315-11_S.jpg?m=1574073874
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/34331-11_S.jpg?m=1677072126
Knob Graf - 17mm - Matte Black/bilder/artiklar/liten/343315-11_S.jpg?m=1574073874
Brass /bilder/artiklar/liten/343316-11_S.jpg?m=1603456284
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/34331-11_S.jpg?m=1677072126
Knob Graf Big - Brass/bilder/artiklar/liten/knopp-graf-big-massing_S.jpg?m=1593436282
Available in several sizes
Matt black /bilder/artiklar/liten/knopp-graf-big-mattsvart_S.jpg?m=1593436477
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/knopp-graf-big-rostfri_S.jpg?m=1593436525
Knob Graf Big - Mattblack/bilder/artiklar/liten/knopp-graf-big-mattsvart_S.jpg?m=1593436477
Available in several sizes
Brass /bilder/artiklar/liten/knopp-graf-big-massing_S.jpg?m=1593436282
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/knopp-graf-big-rostfri_S.jpg?m=1593436525
Knob Graf Big - Stainless steel/bilder/artiklar/liten/knopp-graf-big-rostfri_S.jpg?m=1593436525
Available in several sizes
Brass /bilder/artiklar/liten/knopp-graf-big-massing_S.jpg?m=1593436282
Matt black /bilder/artiklar/liten/knopp-graf-big-mattsvart_S.jpg?m=1593436477
Knob Graf Mini - 10mm - Brass/bilder/artiklar/liten/370225-11_S.jpg?m=1562323132
Black /bilder/artiklar/liten/370226-11_S.jpg?m=1562323315
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/370227-11_S.jpg?m=1562323416
Knob Graf Mini - 10mm - Matte Black/bilder/artiklar/liten/370226-11_S.jpg?m=1562323315
Brass /bilder/artiklar/liten/370225-11_S.jpg?m=1562323132
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/370227-11_S.jpg?m=1562323416
Knob Graf Mini - 10mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/370227-11_S.jpg?m=1562323416
Brass /bilder/artiklar/liten/370225-11_S.jpg?m=1562323132
Black /bilder/artiklar/liten/370226-11_S.jpg?m=1562323315
Knob Haga - Polished Brass/bilder/artiklar/liten/359412-11_S.jpg?m=1651657363
Brass untreated /bilder/artiklar/liten/359411-11_S.jpg?m=1651657395
Knob Haga - Polished Untreated Brass/bilder/artiklar/liten/359411-11_S.jpg?m=1651657395
Brass polished /bilder/artiklar/liten/359412-11_S.jpg?m=1651657363
Knob Helix -  Brass/bilder/artiklar/liten/knopp-helix-massing_S.jpg?m=1679910641
Available in several sizes
/bilder/artiklar/liten/knopp-helix-brons_S.jpg?m=1679910652
/bilder/artiklar/liten/knopp-helix-svart_S.jpg?m=1679910647
/bilder/artiklar/liten/knopp-helix-rf_S.jpg?m=1679910632
Knob Helix - Stainless steel look/bilder/artiklar/liten/knopp-helix-rf_S.jpg?m=1679910632
Available in several sizes
/bilder/artiklar/liten/knopp-helix-brons_S.jpg?m=1679910652
/bilder/artiklar/liten/knopp-helix-massing_S.jpg?m=1679910641
/bilder/artiklar/liten/knopp-helix-svart_S.jpg?m=1679910647
Knob Lille - Oak/bilder/artiklar/liten/knopp-lille-ek_S.jpg?m=1651570512
Knob Lille - 34mm - White/bilder/artiklar/liten/206002-11_S.jpg?m=1651570686
Oak /bilder/artiklar/liten/206001-11_S.jpg?m=1651570495
Knob Lily - 30mm - Chrome/bilder/artiklar/liten/304065-11_S.jpg?m=1593437982
Matt black /bilder/artiklar/liten/304067-11_S.jpg?m=1593438115
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/304066-11_S.jpg?m=1593438167
Knob Lily - 30mm - Matt black/bilder/artiklar/liten/304067-11_S.jpg?m=1593438115
Chrome /bilder/artiklar/liten/304065-11_S.jpg?m=1593437982
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/304066-11_S.jpg?m=1593438167
Knob Lily - 30mm - Stainless steel/bilder/artiklar/liten/304066-11_S.jpg?m=1593438167
Chrome /bilder/artiklar/liten/304065-11_S.jpg?m=1593437982
Matt black /bilder/artiklar/liten/304067-11_S.jpg?m=1593438115
Knob Lund - 25mm - Chrome/bilder/artiklar/liten/339419-11_S.jpg?m=1651669746
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/339418-11_S.jpg?m=1651666936
Knob Lund - 25mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/339418-11_S.jpg?m=1651666936
Chrome /bilder/artiklar/liten/339419-11_S.jpg?m=1651669746
Knob Mood - Brushed brass/bilder/artiklar/liten/knopp-mood-bors-massing_S.jpg?m=1593432202
Available in several sizes
Matt black /bilder/artiklar/liten/knopp-mood-mattsvart_S.jpg?m=1562570713
Brass polished /bilder/artiklar/liten/knopp-mood-pol.massing_S.jpg?m=1562568763
Knob Mood - Matte Black/bilder/artiklar/liten/knopp-mood-mattsvart_S.jpg?m=1562570713
Available in several sizes
Brass polished /bilder/artiklar/liten/knopp-mood-pol.massing_S.jpg?m=1562568763
Brushed brass /bilder/artiklar/liten/knopp-mood-bors-massing_S.jpg?m=1593432202
Knob Mood - Polished Brass/bilder/artiklar/liten/knopp-mood-pol.massing_S.jpg?m=1562568763
Available in several sizes
Matt black /bilder/artiklar/liten/knopp-mood-mattsvart_S.jpg?m=1562570713
Brushed brass /bilder/artiklar/liten/knopp-mood-bors-massing_S.jpg?m=1593432202
Knob Mushroom - Untreated birch/bilder/artiklar/liten/knopp-mushroom-bjork_S.jpg?m=1651676273
Available in several sizes
Oak untreated /bilder/artiklar/liten/knopp-mushroom-ek_S.jpg?m=1651676340
Knob Mushroom - Oak/bilder/artiklar/liten/knopp-mushroom-ek_S.jpg?m=1651676340
Available in several sizes
Birch untreated /bilder/artiklar/liten/knopp-mushroom-bjork_S.jpg?m=1651676273
Knob Mynta - 32mm - Black/bilder/artiklar/liten/308635-11_S.jpg?m=1593441211
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/308636-11_S.jpg?m=1593441157
Knob Mynta - 32mm - Nickel plated/bilder/artiklar/liten/308636-11_S.jpg?m=1593441157
Black /bilder/artiklar/liten/308635-11_S.jpg?m=1593441211
Knob Olympia - 50mm - Black/bilder/artiklar/liten/25553-11_S.jpg?m=1562835433
Oak /bilder/artiklar/liten/25551-11_S.jpg?m=1562835244
Walnut /bilder/artiklar/liten/25552-11_S.jpg?m=1562835320
Knob Olympia - 50mm - Oak/bilder/artiklar/liten/25551-11_S.jpg?m=1562835244
Black /bilder/artiklar/liten/25553-11_S.jpg?m=1562835433
Walnut /bilder/artiklar/liten/25552-11_S.jpg?m=1562835320
Knob Olympia - 50mm - Walnut/bilder/artiklar/liten/25552-11_S.jpg?m=1562835320
Oak /bilder/artiklar/liten/25551-11_S.jpg?m=1562835244
Black /bilder/artiklar/liten/25553-11_S.jpg?m=1562835433
Knob Pitch/Backplate - Matt black/bilder/artiklar/liten/309110-11_S.jpg?m=1651674544
Matt black /bilder/artiklar/liten/309060-11_S.jpg?m=1651674510
Knob Plato - 42mm - Brushed Brass/bilder/artiklar/liten/370206-11_S.jpg?m=1674637363
Brushed black /bilder/artiklar/liten/370204-11_S.jpg?m=1650348949
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/370205-11_S.jpg?m=1650348927
Knob Plato - 42mm - Brushed Matt Black/bilder/artiklar/liten/370204-11_S.jpg?m=1650348949
Brushed brass /bilder/artiklar/liten/370206-11_S.jpg?m=1674637363
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/370205-11_S.jpg?m=1650348927
Knob Plato - 42mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/370205-11_S.jpg?m=1650348927
Brushed brass /bilder/artiklar/liten/370206-11_S.jpg?m=1674637363
Brushed black /bilder/artiklar/liten/370204-11_S.jpg?m=1650348949
Knob Portland - Antique bronze/bilder/artiklar/liten/308606-11_S.jpg?m=1594029113
Black /bilder/artiklar/liten/308605-11_S.jpg?m=1594029014
Knob Portland - Black/bilder/artiklar/liten/308605-11_S.jpg?m=1594029014
Antique bronze /bilder/artiklar/liten/308606-11_S.jpg?m=1594029113
Knob Rillan - 44mm - Beech/bilder/artiklar/liten/2006-11_S.jpg?m=1651674235
Oak /bilder/artiklar/liten/2002-11_S.jpg?m=1651674261
White /bilder/artiklar/liten/2005-11_S.jpg?m=1651674288
Knob Rillan - 44mm - Oak/bilder/artiklar/liten/2002-11_S.jpg?m=1651674261
Beech /bilder/artiklar/liten/2006-11_S.jpg?m=1651674235
White /bilder/artiklar/liten/2005-11_S.jpg?m=1651674288
Knob Rillan - 44mm - White/bilder/artiklar/liten/2005-11_S.jpg?m=1651674288
Beech /bilder/artiklar/liten/2006-11_S.jpg?m=1651674235
Oak /bilder/artiklar/liten/2002-11_S.jpg?m=1651674261
Knob Scope - 16mm - Black/bilder/artiklar/liten/370186-11_S.jpg?m=1562576181
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/370185-11_S.jpg?m=1562576077
Knob Soliden - 25mm - Nickel Plated/bilder/artiklar/liten/339430-11_S.jpg?m=1651566393
Matt black /bilder/artiklar/liten/339432-11_S.jpg?m=1651566779
Brass polished /bilder/artiklar/liten/339431-11_S.jpg?m=1651566920
/bilder/artiklar/liten/339433-11_S.jpg?m=1651566696
Knob Solliden - 25mm - Matte Black/bilder/artiklar/liten/339432-11_S.jpg?m=1651566779
Nickel plated /bilder/artiklar/liten/339430-11_S.jpg?m=1651566393
Brass polished /bilder/artiklar/liten/339431-11_S.jpg?m=1651566920
/bilder/artiklar/liten/339433-11_S.jpg?m=1651566696
Knob Sope - 16mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/370185-11_S.jpg?m=1562576077
Black /bilder/artiklar/liten/370186-11_S.jpg?m=1562576181
Knob SP5 - 30mm - Brass/porcelain/bilder/artiklar/liten/48973-11_S.jpg?m=1651578050
Chrome /bilder/artiklar/liten/4896-11_S.jpg?m=1651578086
Knob SP5 - 30mm - Chrome/Porcelain/bilder/artiklar/liten/4896-11_S.jpg?m=1651578086
Brass polished /bilder/artiklar/liten/48973-11_S.jpg?m=1651578050
Knob SS-F - 20mm - Stainless steel/bilder/artiklar/liten/36151-11_S.jpg?m=1651656443
Knob SS-G - 25mm - Stainless steel/bilder/artiklar/liten/36141-11_S.jpg?m=1651656075
Knob Sture - 28mm - Brushed brass untreated/bilder/artiklar/liten/339380-11_S.jpg?m=1672758054
/bilder/artiklar/liten/339381-11_S.jpg?m=1672758062
/bilder/artiklar/liten/339382-11_S.jpg?m=1672758074
/bilder/artiklar/liten/339383-11_S.jpg?m=1672758068
/bilder/artiklar/liten/339384-11_S.jpg?m=1672758083
Knob T Graf Mini - 33mm - Brass/bilder/artiklar/liten/370250-11_S.jpg?m=1562585007
Black /bilder/artiklar/liten/370251-11_S.jpg?m=1562585098
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/370252-11_S.jpg?m=1562585237
Knob T Graf Mini - 33mm - Matte Black/bilder/artiklar/liten/370251-11_S.jpg?m=1562585098
Brass /bilder/artiklar/liten/370250-11_S.jpg?m=1562585007
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/370252-11_S.jpg?m=1562585237
Knob T Graf Mini - 33mm - Stainless Steel Look/bilder/artiklar/liten/370252-11_S.jpg?m=1562585237
Brass /bilder/artiklar/liten/370250-11_S.jpg?m=1562585007
Black /bilder/artiklar/liten/370251-11_S.jpg?m=1562585098
Knob T-type - Matte black/bilder/artiklar/liten/343291-11_S.jpg?m=1651577305
Matt White /bilder/artiklar/liten/343292-11_S.jpg?m=1651577342
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/343290-11_S.jpg?m=1651577374
Knob T-type - Matte white/bilder/artiklar/liten/343292-11_S.jpg?m=1651577342
Matt black /bilder/artiklar/liten/343291-11_S.jpg?m=1651577305
Stainless steel look /bilder/artiklar/liten/343290-11_S.jpg?m=1651577374
Knob T-type - Stainless steel/bilder/artiklar/liten/343290-11_S.jpg?m=1651577374
Matt black /bilder/artiklar/liten/343291-11_S.jpg?m=1651577305
Matt White /bilder/artiklar/liten/343292-11_S.jpg?m=1651577342
Knob Torp - Polished Brass/bilder/artiklar/liten/359402-11_S.jpg?m=1651658083
Brass untreated /bilder/artiklar/liten/359401-11_S.jpg?m=1651658058
Knob Torp - Polished Untreated Brass/bilder/artiklar/liten/359401-11_S.jpg?m=1651658058
Brass polished /bilder/artiklar/liten/359402-11_S.jpg?m=1651658083
Knob Trumpet - Black/bilder/artiklar/liten/knopp-trumpet-svart_S.jpg?m=1593439593
Available in several sizes
Oak /bilder/artiklar/liten/knopp-trumpet-ek_S.jpg?m=1593439572
Knob Trumpet - Oak/bilder/artiklar/liten/knopp-trumpet-ek_S.jpg?m=1593439572
Available in several sizes
Black /bilder/artiklar/liten/knopp-trumpet-svart_S.jpg?m=1593439593
Knob Tuba - 28mm - Black/bilder/artiklar/liten/255651-11_S.jpg?m=1593440679
Oak /bilder/artiklar/liten/255650-11_S.jpg?m=1593440407
Walnut /bilder/artiklar/liten/255652-11_S.jpg?m=1593440727
Knob Tuba - 28mm - Oak/bilder/artiklar/liten/255650-11_S.jpg?m=1593440407
Black /bilder/artiklar/liten/255651-11_S.jpg?m=1593440679
Walnut /bilder/artiklar/liten/255652-11_S.jpg?m=1593440727
Knob Tuba - 28mm - Walnut/bilder/artiklar/liten/255652-11_S.jpg?m=1593440727
Oak /bilder/artiklar/liten/255650-11_S.jpg?m=1593440407
Black /bilder/artiklar/liten/255651-11_S.jpg?m=1593440679
Knob Wok - Oak/Matt white/bilder/artiklar/liten/knopp-wok-ek-vit_S.jpg?m=1562842689
Available in several sizes